Poker - Texas Holdem Poker Game

Love the thrill of the game? Afhankelijk van de precieze structuur van het spel, kan het ook zo zijn dat elke speler een 'ante' moet plaatsen een ander soort verplichte inzet, normaal kleiner dan de blinds, die door alle spelers aan tafel geplaatst moet worden. Euchre Now Playing! Op de flop begint de actieve speler die links naast de speler met de button zit de inzetronde. Straight Flush - Five cards in sequence that are all the same suit.

De regels van Texas Hold'em

Description

We suggest you install the latest version of one of these browsers: Trending with Friends Activity Feed g Register or sign in to start receiving activity updates from around Kongregate! Host Your Game on Kongregate An open platform for all web games! Find documentation and support to get you started.

Upload Your Game Our Publishing Program With our publishing program, we can help get your games to millions of users on multiple platforms! Visit Our Developers Site. Tired of ads on Kongregate? You can now be Ad-Free! To play games on Kongregate, you must have Javascript enabled! In Hold'em zijn, net als in andere pokervarianten, de beschikbare acties 'fold', 'check', 'bet', 'call' en 'raise'. Welke acties er precies beschikbaar zijn ligt aan de acties die door de vorige spelers gedaan zijn.

Als er nog niemand heeft gebet, kan een speler checken niet betten, maar wel zijn kaarten houden of betten. Als een speler heeft gebet, kunnen de volgende spelers folden, callen of raisen. Callen betekent dat je meegaat en evenveel inzet als de inzet die de vorige speler gebet heeft. Als je raiset ga je niet alleen mee met de inzet van de vorige speler, maar verhoog je die inzet ook nog eens.

Nadat elke speler zijn of haar spelerskaarten heeft bekeken, hebben de spelers nu elk de mogelijkheid om hun eigen hand te spelen door de grote blind te callen of te raisen. De actie begint links van de grote blind, die in deze ronde een 'live' inzet is. Die speler kan folden, callen of raisen. De actie gaat dan met de klok mee verder de tafel rond. De inzetronde gaat door tot alle actieve spelers die niet gefold hebben evenveel geld hebben bijgedragen aan de pot.

Er worden drie kaarten open op tafel gedeeld. Dit wordt de 'flop' genoemd. Bij Hold'em bestaat de flop uit drie gemeenschappelijke kaarten die beschikbaar zijn voor alle spelers die nog in de hand zitten. Op de flop begint de actieve speler die links naast de speler met de button zit de inzetronde. De inzetopties zijn hetzelfde als preflop, maar als er nog niemand gebet heeft, kunnen de spelers ook checken, waarmee ze de actie doorgeven aan de volgende actieve speler links van hen.

Nadat alle inzetten voor de flop-ronde zijn geplaatst, wordt de 'turn' open op tafel gedeeld. De turn is de vierde gemeenschappelijke kaart in Hold'em en wordt ook wel eens 'fourth street' genoemd. Er volgt weer een inzetronde, die begint bij de eerste actieve speler links van de button. Nadat alle inzetten voor de turn-ronde zijn geplaatst, wordt de 'river' ook wel 'fifth street' genoemd open op tafel gedeeld.

De river is de vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart in een Hold'em-spel. De eerste actieve speler die links naast de speler met de button zit, begint weer met de inzetronde.

Hiervoor gelden dezelfde regels als hierboven beschreven voor de flop en de turn. Als er nog meerdere spelers in het spel zijn na de laatste inzetronde, laat de speler die als laatste heeft gebet of geraised zijn kaarten zien. Als er niet is gebet in de laatste ronde, laat de eerste speler links van de button als eerste zijn kaarten zien. De speler met de beste pokerhand van vijf kaarten wint de pot. Bij gelijke handen wordt de pot gelijkelijk verdeeld tussen de spelers met de beste hand.

Bij Hold'em zijn alle kleuren gelijk. Nadat de pot is toegekend, kan er een nieuwe hand Hold'em worden gespeeld. De button gaat met de klok mee naar de volgende speler, de blinds en antes worden wederom ingezet en de spelers krijgen nieuwe kaarten. De regels van Hold'em zijn over het algemeen hetzelfde voor de varianten Fixed Limit, No Limit en Pot Limit, met enkele uitzonderingen:. In de PokerStarssoftware is het niet mogelijk om minder dan het minimum of meer dan het maximum in te zetten.

De inzetschuif en het inzetvenster tonen alleen de inzetbedragen die binnen de toegestane limieten vallen. We hopen je in onze pokerroom te zien en veel succes aan de tafels! Naast Texas Hold'em bieden we ook veel andere pokervarianten aan.

The object of this game is to win everyone else's money. The game ends when you run out of money, or when all other player's run out of money.

This is one of the best poker games. Join other players talking about games. Visit the Y8 Forum. Go to Forum Hide. Play with friends Powered by Y8 Account. Adjust game screen size.

Speluitleg Texas Hold’em